Adoptieplan

Meer burger, minder overheid!
Wilt u bewoners meer betrekken bij het uitvoeren van uw plannen, durft u bewoners verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen omgeving? Als gemeente wilt u eigenlijk niets liever, maar het is niet altijd even eenvoudig. Daarom vertel ik u graag hoe u burgers op een effectieve manier kan laten participeren bij het toepassen van deze unieke groenvoorziening.